Danh sách trường đại học được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài

(NTD) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định giao 5 cơ sở giáo dục đại học nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

a
Ảnh: Internet

Cụ thể, danh sách các trường được cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài như sau: 

1. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

4. Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên)

5. Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Quyết định nêu rõ, thời gian thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài của các trường là 2 năm, hiệu lực thi hành từ ngày 13/2/2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trước ngày 15/12 hằng năm, 5 cơ sở giáo dục đại học này phải báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài.

Thu Thủy (t/h)