Đồng Nai: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp hơn 11.500 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2019

(NTD) - Tổng thu ngân sách năm 2019, toàn tỉnh Đồng Nai thu được 38.429 tỷ đồng, trong đó số thu lớn nhất là từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 11.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, năm 2019, chỉ tiêu thu ngân sách được Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao cho Cục thuế là 37.191 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách tính đến 31/12/2019, toàn tỉnh thu được 38.429 tỷ đồng, đạt 103% dự toán được giao, trong đó số thu lớn nhất là từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 11.500 tỷ đồng.

Cục thuế Đồng Nai 1
Năm 2020 Cục Thuế Đồng Nai lập kế hoạch thanh kiểm tra khoảng 20% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, tương đương 2.954 doanh nghiệp.

Năm 2020, Cục thuế Đồng Nai được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 35.640 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Cục Thuế, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao đơn vị sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp như: theo dõi chặt tiến độ thu ngân sách và đánh giá cụ thể từng địa bàn; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm; xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Sẽ cố gắng đảm bảo mức thu nội địa phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế.

Cũng theo Cục Thuế Đồng Nai, năm 2020 cơ quan này lập kế hoạch thanh kiểm tra khoảng 20% số lượng doanh nghiệp trên địa bàn, tương đương 2.954 doanh nghiệp, trong đó thanh tra 182 doanh nghiệp và kiểm tra tại cơ quan thuế 2.772 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực được tập trung là: thanh tra giá chuyển nhượng, rà soát kiểm tra thuế các doanh nghiệp thuộc diện miễn, giảm thuế do chính sách ưu đãi đầu tư, các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, các hồ sơ chuyển nhượng vốn, tài sản trên địa bàn. Các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản trên địa bàn cũng được quan tâm kiểm tra.

Khánh Chi