Đức tài trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực Y tế

(NTD) - Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2” được điều chỉnh và thực hiện khi sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức tài trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực y tế.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức. Thời gian thực hiện Dự án được kéo dài thêm 1,5 năm (từ 1/1/2016 đến 30/6/2017).

Dự án sẽ góp phần phát triển mạng lưới thử nghiệm y tế từ xa thông qua việc nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bác sỹ chuyên khoa tại các bệnh viện trong mạng lưới y tế từ xa góp phần cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế ở các tuyến khác nhau.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ hiện đại bằng hình thức đào tạo trực tuyến thông qua việc xây dựng và triển khai các chủ đề đào tạo chuyên biệt góp phần cải thiện việc trao đổi về kiến thức và kỹ năng của cán bộ y tế; đào tạo y khoa liên tục.

Về tổng kinh phí thực hiện Dự án, bổ sung 1,65 triệu EUR, trong đó, tài trợ bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 1,5 triệu EUR; vốn đối ứng của Việt Nam bổ sung 150.000 Euro (do Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An và Yên Bái tự thu xếp).

Chu Du