Gần 54.000 doanh nghiệp thành lập mới, 20.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động

(NTD) - Số liệu từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, trong 5 tháng đầu năm 2019 có 53.998 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động lên đến 19.354 đơn vị.

 

ld-dtu
Hình minh họa.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp được thành lập trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng tăng 3,2% và tổng số vốn đăng ký kinh doanh là 699.722 tỷ đồng, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Phân theo quy mô vốn, có 48.000 doanh nghiệp thành lập với số vốn dưới 10 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký mới có vốn từ 100 tỷ đồng trở lên chỉ chiếm 1,4%, với số lượng 747 doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong 5 tháng đầu năm nay còn có 19.354 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, trong đó có 9.522 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, chiếm 49,2% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; doanh nghiệp thông báo giải thể là 5.234 doanh nghiệp, chiếm 27% và 4.598 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể, chiếm 23,8%.

CT (t/h)