Hà Nội: Hơn 700 doanh nghiệp bị “bêu tên” nợ thuế

(NTD) - Trong đó có 605 đơn vị bị công khai lần đầu với số nợ 426 tỷ đồng và 96 đơn vị đã từng bị công khai với số tiền 110 tỷ đồng.

Cục Thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 701 đơn vị nợ 536 tỷ đồng tiền thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó có 605 đơn vị bị công khai lần đầu với số nợ 426 tỷ đồng và 96 đơn vị đã từng bị công khai với số tiền 110 tỷ đồng.

NỢ THUẾ 1
 Trong số 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp có 605 đơn vị bị công khai lần đầu và 96 đơn vị đã từng bị công khai.

Đứng đầu là CTCP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà nợ 72 tỷ đồng; Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng nợ 46 tỷ đồng; CTCP tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nợ hơn 40 tỷ đồng; CTCP Mai Động nợ 38 tỷ đồng; CTCP Thịnh Hưng, nợ hơn 11 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2019); CTCP Tổng bách hóa nợ 15 tỷ đồng; CTCP Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội nợ hơn 10 tỷ đồng…

Cục Thuế Hà Nội cũng hy vọng các chủ dự án, doanh nghiệp sớm thu xếp được nguồn tài chính để nộp các khoản tiền thuế nợ vào Ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp “mạnh tay” hơn.

Chi Lê