Hải quan Đà Nẵng thực hiện “Nụ cười Hải quan”

(NTD) - Đề án "Nụ cười Hải quan" của Hải quan Đà Nẵng khá chi tiết, đánh giá toàn diện các hoạt động của đơn vị, từ đó đề ra giải pháp cụ thể thiết thực, có chiều sâu với mục tiêu: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh qua đường hàng không, đồng thời thu hút du khách, đầu tư và phát triển du lịch.

IMG_1002
 Quan cảnh hội nghị triển khai hiệu quả Đề án “Nụ cười Hải quan”

Qua 6 tháng tổ chức xây dựng, Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng vừa kí Quyết định số 707/QĐ-HQĐNg phê duyệt Đề án “Nụ cười Hải quan”. Đề án được áp dụng tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng nhằm xây dựng mô hình hải quan sân bay quốc tế vừa tạo thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu, vừa nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý hải quan.

Phan Thi Le Quyen_1

Luôn nở nụ cười với khách xuất nhập cảnh...

Đề án “Nụ cười Hải quan” triển khai thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng một mặt giúp Chi cục tổ chức các hoạt động quản lý hải quan trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả; giúp công chức Hải quan nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tận tâm phục vụ nhân dân; mặt khác nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm cũng như phòng ngừa các nguy cơ, góp phần đảm bảo an ninh an toàn, bảo vệ lợi ích quốc gia trên địa bàn quản lý.

Cục trưởng Quách Đăng Hòa nhấn mạnh, việc tổ chức triển khai Đề án là nhiệm vụ chung của toàn Cục Hải quan Đà Nẵng, từng đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ nhằm triển khai quyết liệt để Đề án thành công, hiệu quả và nhân rộng về mặt thực tiễn không chỉ riêng đối với Hải quan sân bay.

Thế Sơn