Lao động làm việc tại Đài Loan được tăng lương cơ bản từ 1/1/2020

(NTD) - Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), về việc Đài Loan tăng lương cơ bản và điều chỉnh mức đóng bảo hiểm của người lao động kể từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2020, mức lương cơ bản của người lao động, mức tham gia bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh mới. Cụ thể, mức lương cơ bản mới được áp dụng từ ngày 1/1/2020 là 23.800 Đài tệ/tháng (18,3 triệu đồng).

Còn tổng mức đóng bảo hiểm lao động là 10% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng lao động đóng 70%, người lao động đóng 20%, Nhà nước hỗ trợ 10%.

a
Ảnh minh họa

Mức đóng bảo hiểm lao động hàng tháng của người lao động được tính như sau: Bảo hiểm lao động = lương cơ bản x hệ số phí bảo hiểm lao động (10%) x hệ số người lao động chi trả (20%). Cụ thể là: 23.800 Đài tệ x 10% x 20% = 476 Đài tệ (367 ngàn đồng). Tuy nhiên, người lao động làm việc trong gia đình không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động.

Về BHYT, tổng mức phí tham gia là 4,69% lương cơ bản của người lao động. Trong đó, chủ sử dụng đóng 60%, người lao động đóng 30% và Nhà nước hỗ trợ 10%.

Như vậy, mức đóng BHYT hàng tháng của người lao động được tính là: 23.800 Đài tệ x 4,69% x 30% = 335 Đài tệ (khoảng 260 ngàn đồng). Mức phí tham gia BHYT trên áp dụng cho cả đối tượng lao động làm việc trong gia đình.

Thu Thủy tổng hợp