LienVietPostBank: Lợi nhuận đứng trong top 10 ngành ngân hàng

(NTD) - Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho biết hiện Ngân hàng có mức vốn điều lệ đứng 16/35 ngân hàng, lợi nhuận đứng thứ 9/35 ngân hàng.

Chia cổ tức 10%

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) đã có những bước phát triển rất khả quan. Cụ thể, kết thúc năm 2016, LienVietPostBank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế 1.347 tỷ đồng, gấp 3 lần năm trước và sau thuế còn 1.062 tỷ đồng. Như vây, sau nhiều năm khó khăn thì ngân hàng này đã chính thức lấy lại mốc lợi nhuận nghìn tỷ. Và đây cũng là mốc lợi nhuận cao nhất trong 9 năm qua kể từ khi ngân hàng này được thành lập.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng nói không với cổ tức thì năm nay với kết quả kinh doanh khả quan này, cổ đông LienVietPosBank cũng có được hưởng niềm vui khi cổ tức năm 2016 cao hơn những năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 8%, tuy nhiên dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016, LienVietPostBank trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 là 10%, trong đó 4% bằng tiền mặt và 6% bằng cổ phiếu.

Trong năm 2016, LienVietPostBank đã thu hồi được 509 tỷ đồng nợ xấu và trích lập dự phòng rủi ro theo đúng quy định.

9R5A2753

Lãnh đạo và cổ đông ngành ngân hàng đã có một mùa ĐHĐCĐ vui vẻ và phấn khởi khi ngân hàng có được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2016. Ảnh: MT

Tính đến thời điểm 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của LienVietPostBank đạt 8.332 tỷ đồng, tăng 732 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Tổng tài sản đạt 141.865 tỷ đồng, tăng 32%, tương ứng tăng 32.278 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản năm 2016 cao hơn so với năm 2015 khi chỉ ở mức 6,7%.

Huy động vốn thị trường 1 đạt 116.193 tỷ đồng, tăng trên 35% so với năm 2015, vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh về huy động bán buôn đối với khách hàng là tổ chức, tập đoàn lớn như: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Bưu điện… Bên cạnh đó, huy động từ dân cư tiếp tục tăng trưởng ổn định, chiếm 41% trong tổng huy động.

Huy động thông qua hệ thống tiết kiệm bưu điện tiếp tục tăng ở mức ổn định, đạt 29.406 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015.

Cho vay khách hàng đến 31/12/2016 đạt 82.170 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Trong điều kiện tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2016, LienVietPostBank tiếp tục cơ cấu lại danh mục tín dụng, hạn chế cho vay các khoản tín dụng rủi ro và kém hiệu quả để tập trung phát triển bán lẻ.

Cơ cấu tín dụng bán lẻ năm 2016 đã tăng 1,6 lần so với cuối năm 2015. Tỷ trọng bán lẻ tăng từ 29% trong năm 2015 lên mức 35% trong năm 2016.

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ, doanh số mua bán ngoại tệ của ngân hàng năm 2016 đạt 29 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm 2015. Khối lượng bán USD cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đạt 2,17 tỷ USD, giữ vị trí ngân hàng bán ngoại tệ nhiều nhất cho dự trữ ngoại hối của NHNN.

Tại ĐHĐCĐ, đại diện lãnh đạo LienVietPostBank trình cổ đông thông qua các tờ trình về thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2017 là 40 tỷ đồng. Cũng trong năm 2016 chính sách đãi ngộ cho cán bộ công nhân viên của ngân hàng này được quan tâm đặc biệt, Hội đồng Quản trị đã đưa ra nhiều chính sách thiết thực, cụ thể như phê duyệt lộ trình tăng lương 50% trong 3 năm cho cán bộ nhân viên và đầu năm 2017 đã thực hiện tăng lương 20%.

Tính đến 31/12/2016, tổng số cán bộ công nhân viên của ngân hàng này là 5.150 người. Khi làm việc tại Ngân hàng, ngoài lương thì nhân viên được hưởng nhiều chế độ phụ cấp khác nữa. Đặc biệt, khi vào làm việc tại LienVietPostBank, 100% nhân viên sẽ được mua cổ phần hoặc cam kết ký văn bản về quyền lợi được mua cổ phần của Ngân hàng theo quy định của Hội đồng Quản trị.

Lợi nhuận đứng thứ 9/35 ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của LienVietPostBank dự kiến tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 6.460 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng. Huy động thị trường 1 đạt 157.000 tỷ đồng. Dự nợ tín dụng thị trường 1 đạt 111.500 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tăng so với mức 1.348 tỷ đồng năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức 12%.

Theo ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT, hiện LienVietPostBank có vốn điều lệ đứng 16/35 ngân hàng, lợi nhuận đứng thứ 9/35 ngân hàng.

Tại ĐHĐCĐ đại diện lãnh đạo LienVietPostBank trình cổ đông thông qua tờ trình về đăng ký cổ phiếu của LienVietPostBank trên sàn UpCom vào thời gian thích hợp; tờ trình về tăng vốn điều lệ lên mức 7.000 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn thêm 540 tỷ đồng sẽ thông qua phương án phát hành 54 triệu cổ phần. Trong đó, 38,76 triệu cổ phần sẽ dành cho trả cổ tức 6% năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu và nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2016; 15,24 triệu cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc cán bộ nhân viên hoặc nhà đầu tư hoặc đối tượng khác.

Giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Thời điểm phát hành trong năm 2017.

Trong năm 2017, LienVietPostBank được NHNN cho phép tăng trưởng tín dụng tối đa 16%, lên 97.119 tỷ đồng. Tuy nhiên với mục tiêu tăng vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, Ngân hàng dự kiến tăng trưởng vượt mức và sẽ xin phép NHNN điều chỉnh mức 16% trên.

Để thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017, LienVietPostBank xác định phát triển sản phẩm Ví Việt là mục tiêu chiến lược. Trong đó, Ngân hàng sẽ mở rộng mạng lưới hơn 10.000 điểm kinh doanh chấp nhận thanh toán Ví Việt, hơn 11.000 đại lý Ví Việt trên cả nước.

Song song đó, ngân hàng tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm dịch vụ bán lẻ, đặc biệt là sản phẩm đặc thù như cho vay hưu trí, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, cho vay nông nghiệp công nghệ cao, cho vay tái canh cây cà phê, cho vay trồng lúa, trồng mắc ca…

LienVietPostBank cũng đặt mục tiêu doanh số bán lẻ năm 2017 tăng thêm khoảng 60% so với năm trước; phát triển mạng lưới phủ sóng 713 quận, huyện trên toàn quốc trong 3 năm tới.

 Mai Trinh