Ngân hàng đầu tiên họp đại hội cổ đông trực tuyến

(CL&CS) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank –STB) vừa công bố thông tin 97% cổ đông Sacombank đồng ý tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến.

Theo kết quả kiểm phiếu, cổ đông Sacombank đã đồng thuận với tỷ lệ hơn 97% thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Dự kiến đại hội sẽ khai mạc vào 8h00 ngày 5/6/2020 tại địa điểm chính là Trung tâm Hội nghị White Palace (194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM). Như vậy Sacombank là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội trực tuyến. Hiện tại trên website của ngân hàng này cũng đã công bố hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến tới các cổ đông.

Theo BCTC hợp nhất quý I/2020, lợi nhuận trước và sau thuế của Sacombank đạt lần lượt 988 tỷ đồng và 786 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt gần 2.840 tỷ đồng, tăng 16%, hoạt động dịch vụ cũng đem về khoản lãi hơn 721 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh ngoại hối thu về khoản lãi gần 233 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và lãi từ hoạt động khác giảm 21% và 77%, chỉ còn 18 tỷ đồng và 71 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Sacombank giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 418 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 31/3/2020, tổng tài sản của Sacombank tăng nhẹ 1% so với đầu năm lên mức 459.076 tỷ đồng, nguyên nhân do các khoản lãi, phí phải thu (giảm 4%), các khoản phải thu (giảm 8%), tài sản có khác (giảm 7%) đều giảm. Lợi nhuận chưa phân phối tăng 14% so với đầu năm, đạt 6.152 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2020, tổng nợ xấu của Sacombank tăng 5% so với đầu năm lên mức 6.047 tỷ đồng, trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 40%, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 5%. Trong khi cho vay khách hàng chỉ tăng nhẹ 3%, do đó tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Ngân hàng tăng nhẹ lên 1,97% so với mức 1,94% hồi đầu năm.

Vy Vy

TAGS: