Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp diễn biến phực tạp, nhiều địa phương chấn chỉnh

(NTD) - Bình Phước, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hay Bà Rịa Vũng Tàu... đã phải có những văn bản nhằm chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên đất nông nghiệp, lý do diễn biến phức tạp.

Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có văn bản về việc chấn chỉnh công tác đo vẽ, tách thửa tại các Chi nhánh VPĐKĐĐ trên địa bàn tỉnh. Theo VPĐKĐĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian qua, việc giải quyết thủ tục tách thửa đất trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng người dân lợi dụng quy định về tách thửa đối với đất nông nghiệp thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp để san lấp mặt bằng, phân lô bán nền, phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai.

dieu-kien-quy-trinh-thuc-hien-du-an-phan-lo-ban-ne
Phân lô bán nền trên đất nông nghiệp diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

VPĐKĐĐ tỉnh yêu cầu từ ngày 1/6/2019, khi tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp (thuộc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp), các VPĐKĐĐ không được phép đo vẽ thửa đất có hình dáng là đường giao thông và thửa đất nông nghiệp sau khi tách không được sử dụng làm đường giao thông khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đối với hồ sơ tiếp nhận và đã đo vẽ trước ngày 1/6/2019, VPĐKĐĐ cấp huyện phải lập danh sách, báo cáo VPĐKĐĐ cấp tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên & Môi trường hoặc hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện theo đúng quy định.

Tại Bình Phước, nhiều tháng qua xuất hiện việc tự ý mở đường, phân lô, bán nền không phù hợp quy hoạch đô thị, tạo kẽ hở cho các tổ chức, cá nhân đầu cơ bất động sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của thị trường địa ốc tỉnh này. Trước tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước đã dự thảo tờ trình ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quy định chặt chẽ hơn trong việc tách thửa nhằm ngăn chặn tình trạng xin mở đường trong khu đất để phân lô, bán nền.

Trước đó, UBND TP. Buôn Ma Thuột có văn bản số 2336/UBND-TNMT đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất cho phép UBND thành phố thực hiện một số biện pháp để tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Cụ thể, UBND TP.Buôn Ma Thuột không giải quyết cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất vượt hạn mức đất ở theo quy định của UBND tỉnh; thẩm định chặt chẽ nhu cầu sử dụng đất của người xin chuyển đổi mục đích sử dụng; không giải quyết cho phép mở đường để phân lô bán nền đất nông nghiệp; không giải quyết việc tách thửa đối với các trường hợp phân lô bán nền… Đây là biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn việc phân lô chia nền trên đất nông nghiệp nhưng vẫn bảo đảm việc giải quyết nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất chính đáng của người dân.

N.Vũ