Phạt 350 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Dệt may 29/3 vì vi phạm hành chính

(NTD) - Do không đăng ký giao dịch chứng khoán, Công ty cổ phần Dệt may 29/3 đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 395/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dệt may 29/3.

h8b
Ảnh minh họa

Cụ thể như sau: Phạt tiền 350.000.000 (ba trăm năm mươi triệu) đồng theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP

Theo UBCKNN, Công ty cổ phần 29/3 đã có hành hành vi vi phạm hành chính là không đăng ký giao dịch chứng khoán.

                                                                                                                                                     Thanh Bình