Phó chủ tịch TP Đà Nẵng làm Trưởng Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019

(NTD) - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng xây dựng phương án, kế hoạch và chỉ đạo UBND các quận, huyện, xã, phường, các ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

BĐS Danang
Các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các phường, xã trên địa bàn toàn thành phố trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2019. Ảnh:T.L

Ban chỉ đạo do ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm trưởng ban, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường làm phó ban. Thành viên của Ban chỉ đạo là Phó Giám đốc các sở liên quan và phó Chủ tịch UBND các quận, huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt kế hoạch về việc thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các phường, xã trên địa bàn toàn thành phố trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2019. Trong khoảng thời gian này, các phường, xã hoàn chỉnh số liệu, lập hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2019 của địa phương mình, báo cáo UBND quận, huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 16/1/2020.

Trên cơ sở đó, UBND quận, huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên cơ sở số liệu kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của các phường, xã trực thuộc; nộp báo cáo lên UBND thành phố trước ngày 1/3/2020 để thành phố phê duyệt và nộp báo cáo lên Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

K.C