Quảng Nam: Hỗ trợ 35 vạn tôm giống cho trường hợp tôm chết trắng bất thường ở Núi Thành

(NTD ) - Công ty TNHH sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ (tỉnh Bình Thuận) cho biết, vừa tổ chức thả lại tôm giống cho hộ dân có tôm chết trắng không rõ nguyên nhân ở Núi Thành.

Theo đó, phía công ty này đã hỗ trợ 35.000 con tôm giống cho ông Đỗ Minh Thêm (thôn 6, xã Tam Hòa, Núi Thành) – người có 3 ao tôm bị chết bất thường mà không rõ nguyên nhân.

Số tôm giống trên có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Đồng thời, công ty cũng đã cử cán bộ theo dõi, tư vấn kỹ thuật cho ông Thêm. Ngoài ra, để thả lại tôm đúng mật độ, ông Thêm cũng đã mua thêm 15.000 con tôm giống.

Trước đó, vào ngày 12/11, ông Thêm phát hiện gần 90 vạn tôm 2 tháng tuổi trong 3 ao nuôi đã chết sạch, trong đó, có 1 hồ tôm với khoảng 30 vạn con đang trong thời kỳ thu hoạch. Tổng thiệt hại hơn 500 triệu đồng.

tom
Ông Thêm được hỗ trợ 35 vạn con tôm giống sau sự cố 90 vạn tôm chết bất thường không rõ nguyên nhân (ảnh: H.Tân)

Hoàng Tân