Quảng Nam: Khu di tích Mỹ Sơn mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 28/4

(CLCS) - Ngày 25/4, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho biết, nhằm phục vụ du khách tham quan Khu di tích Mỹ Sơn, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn sẽ mở cửa bán vé tham quan trở lại.

8 (1)
Khu di tích Mỹ Sơn mở cửa đón khách tham quan trở lại từ ngày 28/4 sau thời gian đóng cửa phòng chống dịch Covid - 19

Theo đó, thời gian mở cửa bán vé tham quan trở lại Khu di tích Mỹ Sơn sẽ bắt đầu từ ngày 28/4 tới.

Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn cũng cho biết, để việc tham quan đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu du khách người dân tham quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh và không nên chủ quan.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn tạm dừng bán vé tham quan Khu di tích Mỹ Sơn từ 0h00 ngày 16/3 và kéo dài cho tới khi có thông báo lại.

Năm 1999, cùng với phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Thế Sơn