Quảng Nam: Xem xét thu hồi dự án "thành phố giáo dục" 1.500 tỉ đồng của Công ty Nguyễn Hoàng

(CL&CS) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết Quảng Nam đã yêu cầu rà soát hồ sơ, tiến độ thực hiện dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An" của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng.

thanh-pho-giao-duc-quoc-te-cong-ty-nguyen-hoang-15
Phối cảnh dự án "Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An" của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng.

Nội dung công văn của UBND tỉnh nêu rõ: Sau khi xem xét đề xuất của Sở KH&ĐT và theo thống nhất của Chủ tịch và phó chủ tịch tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 22/6/2020, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý để xem xét, xử lý thu hồi dự án theo đúng quy định, đánh giá tác động ảnh hưởng của việc thu hồi dự án và các vấn đề khác có liên quan,…

Các cơ quan trên tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, thông qua để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Được biết, dự án Thành phố giáo dục quốc tế - Nam Hội An của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng được UBND tỉnh Quảng Nam cấp quyết định chủ trương đầu tư ngày 3/8/2018.

Mục tiêu dự án đầu tư xây dựng Thành phố giáo dục quốc tế với nhiều cấp học bao gồm: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học và sau đại học theo chuẩn Việt Nam và Quốc tế.

Qui mô dự án với công suất thiết kế là 12.000 học sinh. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam với diện tích đất sử dụng 41 ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn góp 500 tỉ đồng, còn lại là vốn vay. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng vẫn không hoàn thành tiến độ dự án như cam kết bao gồm nhiều hạng mục năm 2018 sẽ lập thủ tục đầu tư, năm 2019 khởi công xây dựng các khối đại học và cấp 3, đến tháng 6/2020 đưa dự án vào hoạt động.

Vì vậy Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Thành phố giáo dục quốc tế Nam Hội An, theo điểm g, Điều 48 Luật Đầu tư. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các Sở TN&MT, KH&ĐT, Sở Xây dựng phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương rà soát lại hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư và đất đai của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo Luật Đầu tư và các văn bản hiện hành có liên quan; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/7/2020 để xem xét, giải quyết các tồn tại, vướng mắc; trường hợp cần thiết đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định.

Thế Sơn