Ra mắt Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế

(NTD) - Ngày 13/11, Bộ Y tế tổ chức lễ khai trương cổng dịch vụ công Bộ Y tế với mục đích tích hợp thông tin về dịch vụ công trực tuyến, về qui trình, thời gian, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Y tế.

13.11.2019 BT anh 4
Hình ảnh giao diện cổng dịch vụ công Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết, cổng dịch vụ công Bộ Y tế được hoạt động theo nguyên tắc tập trung, thống nhất để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế; kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia, sẵn sàng kết nối với cổng dịch vụ công các Bộ/Ngành, các Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương.

Cổng dịch vụ công Bộ Y tế cũng tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế; các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan; có khả năng kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin khác của các cơ quan nhà nước; có khả năng tiếp nhận, kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thông qua các phương tiện điện tử, truyền thông, mạng xã hội.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đối với việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp thì việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến đóng vai trò quan trọng.

Ngoài ra, cổng dịch vụ công Bộ Y tế còn giúp cải tiến, nâng cấp và đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhằm từng bước cải thiện sự phục vụ công dân/doanh nghiệp với chất lượng và hiệu quả tốt nhất; đồng thời tiết kiệm được chi phí do tập trung quản lý tại một hệ thống duy nhất.

Minh Việt