Sắp áp dụng “số hóa” trong công tác quản lý lưu thông hàng hóa trên thị trường

(NTD) - Nhằm đối phó với tình trạng gian lận thương mại, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) trên cả nước sắp triển khai chứng từ điện tử hàng hóa đi đường. Với chứng từ điện tử, QLTT sẽ kiểm tra trên mạng, giải quyết được bất cập về chứng từ giấy theo hàng cho doanh nghiệp, cũng như tránh được tình trạng gian thương “quay vòng” chứng từ giấy như trước đây.

Áp dụng “số hóa” trong việc quản lý thị trường

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết như trên và nhấn mạnh, hai nhiệm vụ mà Bộ Công thương sẽ thực hiện ưu tiên ngay trong nửa đầu năm 2019 gồm việc triển khai chứng từ điện tử và tiến hành “số hóa” trong công tác báo cáo, kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm; đặc biệt sẽ giúp cảnh báo các hành vi gian lận thương mại, hàng giả trên thị trường, giúp người dân, doanh nghiệp sớm nhận dạng hành vi vi phạm, sản phẩm bị làm giả kịp thời; từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý Nhà nước nói chung cũng như công tác QLTT nói riêng.

Theo ông Trần Tuấn Anh, với đặc thù phải xử lý nhanh, chính xác, kịp thời của QLTT thì chỉ có ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, số hóa các hoạt động thì mới đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn hiện nay.

1
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trình bày về mô hình mới của tổ chức QLTT . (Nguồn: Bộ Công thương).

Nói rõ chức năng nhiệm vụ của QLTT

Giải thích về việc Bộ Công thương mới đây đã nâng cấp Cục QLTT thành Tổng Cục QLTT trực thuộc Bộ Công thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xác nhận: Việc thành lập Tổng Cục QLTT về bản chất chỉ là sự thay đổi mô hình về quản lý. Công tác QLTT không tách rời địa phương và các chức năng trên địa bàn. Biên chế công chức QLTT trên địa bàn vẫn giữ nguyên, đồng thời nhiệm vụ chính của QLTT vẫn gắn liền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chống gian lận thương mại của địa phương. Tại địa bàn, QLTT vẫn là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm; hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và gian lận thương mại.

Hiện nay, Bộ Công thương đang lấy ý kiến và tới đây sẽ ký kết với 63 UBND các tỉnh/thành phố về Quy chế phối hợp giữa Bộ Công thương và UBND các tỉnh / thành phố trong công tác đấu tranh chống gian lận thương mại để bảo đảm hiệu quả công tác phối hợp.

Bộ trưởng Bộ Công thương cho biết với mô hình lực lượng QLTT mới, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh và đổi mới phương thức hoạt động tổ chức thanh tra, kiểm soát thị trường để đạt hiệu quả cao hơn.

Dự báo thị trường

Bộ Công thương dự báo trong thời gian tới, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn sẽ diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Do vậy, để góp phần bảo đảm thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công thương sẽ điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cũng như xây dựng mới hạ tầng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực QLTT cho phù hợp với mô hình tổ chức mới và tình hình mới.

Anh Trinh

_NTD_So170_Duyet F_Page_09