Số lượng doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin sụt giảm

(NTD) - Số lượng doanh nghiệp niêm yết được khảo sát năm 2018 tăng 27 doanh nghiệp so với năm 2018. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin lại giảm 7 doanh nghiệp, tương ứng với tỷ lệ giảm 2,45%.

Vừa qua, Vietstock phối hợp với Fili.vn tổ chức Lễ công bố kết quả bình chọn doanh nghiệp niêm yết (DNNY) có hoạt động IR (Investor Relations - quan hệ nhà đầu tư) tốt nhất 2019. Đây là sự kiện thường niên được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức về công bố thông tin, về quan hệ cổ đông nói riêng hay quan hệ nhà đầu tư nói chung; hướng đến một thị trường chứng khoán công khai - minh bạch - hiệu quả. 

DNNY 1
DNNY có hoạt động IR được định chế tài chính đánh giá cao nhất (xếp theo thứ tự abc của mã cổ phiếu)

Số lượng DNNY tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin năm 2019 trên hai sàn chứng khoán HOSE và HNX là 259 doanh nghiệp trong tổng số 713 DNNY thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 36,33%.

Kết quả có 45 doanh nghiệp xuất sắc nhất trong 259 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin để đưa vào danh sách bình chọn năm 2019. Các doanh nghiệp trong danh sách bình chọn tiếp tục được phân thành ba nhóm theo giá trị vốn hóa gồm: Large Cap (vốn hóa lớn), Mid Cap (vốn hóa trung bình) và Small & Micro Cap (vốn hóa vừa và nhỏ).

DNNY 2

DNNY có hoạt động IR được nhà đầu tư bình chọn (xếp theo thứ tự abc của mã cổ phiếu)


Trí Nguyễn