Tạm dừng lưu thông 6 lô nước giải khát của Công ty CP TM Tân Tiến Phát

(NTD) - Theo thông tin Sở Y tế Lào Cai đã có thông báo về việc tạm dừng lưu thông 6 lô sản phẩm nước giải khát của Công ty CP Thương mại Tân Tiến Phát, do sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

 Căn cứ văn bản thông báo số 7249/TB-ATTP ngày 11/11/2016 của Cục An toàn thực phẩm về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty Cổ phần thương mại Tân Tiến Phát có trách nhiệm dừng lưu thông và tiến hành thu hồi 06 lô sản phẩm vì lý do: lô sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm không đạt chất lượng gồm:

Tantienphat
Dừng lưu thông một số sản phẩm của Công ty CP TM Tân Tiến Phát

 Lô sản phẩm nước me (NSX: 29.8.2016 TTP; HSD: 29/02/2018)

  Lô sản phẩm nước giải khát hương Bí Đao (NSX: 10/9/2016 TTP; HSD: 10/3/2018)

  Lô sản phẩm nước giải khát hương cam (NSX: 31/8/2016 TTP; HSD: 09/02/2018)

Lô sản phẩm nước chanh leo (NSX 12/9/2016 TTP; NSX: 12/9/2017)

  Lô sản phẩm nước giải khát hương tăng lực nắp đỏ (NSX: 11/9/2016 TTP; HSD: 11/3/2018)

  Lô sản phẩm nước giải khát hương tăng lực nắp trắng (NSX: 12/9/2016 TTP; HSD: 12/3/2018)

Để đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo cho người tiêu dùng được biết, khi mua cần kiểm tra kỹ nhãn mác hàng hóa thực phẩm. Không mua, không sử dụng các sản phẩm nước giải khát thuộc các lô sản phẩm thực phẩm nói trên.

PV