Tập huấn “Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về an toàn thực phẩm”

(NTD) - Tại Tp.HCM, Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (Cục An toàn thực phẩm - ATTP) vừa tổ chức lớp tập huấn “Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về ATTP”.

Lớp tập huấn có sự tham gia của đại diện của các ban quản lý ATTP, Sở Y tế, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm T.HCM, NAFIQAD vùng 4 tại Tp.HCM; Sở NN&PTNT các tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Trà Vinh, Sóc Trăng; cùng các doanh nghiệp (DN) chế biến, sản xuất thực phẩm trên địa bàn Tp.HCM.

5024_lYp_tYp_huYn_attp
Lớp tập huấn “Áp dụng các tiêu chuẩn Codex về ATTP” 

Các bài giảng trong buổi tập huấn gồm các nội dung: các tiêu chuẩn Codex quốc tế mới được ban hành năm 2019; tiêu chuẩn chung Codex về phụ gia thực phẩm năm 2019; hệ thống tiêu chuẩn Codex quốc tế; đại hội đồng Codex quốc tế lần thứ 42 (CAC42) thông qua một số điều khoản mới đối với phụ gia thực phẩm.

Lớp tập huấn nhằm giới thiệu về Codex và các tiêu chuẩn thực phẩm để nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý về tầm quan trọng của các tiêu chuẩn Codex quốc tế. Việc áp dụng các tiêu chuẩn Codex trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP có thể bảo đảm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng (NTD) và tạo điều kiện công bằng trong thương mại thực phẩm.

Hồng Liên