Thủ tướng và quyết tâm đẩy mạnh hoạt động Chính phủ điện tử

(CL&CS) - Bộ TT&TT đã cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Cổng dịch vụ công quốc gia đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000.

Việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước với tỉ lệ đạt gần 90%. Trên 2 triệu văn bản điện tử được gửi/nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia kể từ khi khai trương đến nay…, là những điều tích cực “ Chính phủ điện tử” đã mang lại.

Theo Bộ Công an, đến nay đã thu thập 40 triệu thông tin và Bộ Công an phấn đấu sẽ đưa vào vận hành chính thức cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ ngày 1-7-2021.

Bộ Công an đề xuất triển khai dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, làm nền tảng cho Chính phủ điện tử. Có thể thấy những con số và tình hình trên đã phác họa rõ một tương lai  mà chỉ 5-10 năm nữa, hầu hết những dịch vụ công cần thiết với dân chúng đã được số hóa và thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, hôm qua Thủ tướng đã chỉ ra những tồn tại chưa được khắc phục nhanh như môi trường pháp lý cho chính phủ điện tử vẫn chưa hoàn thiện; một số nghị định quan trọng vẫn chưa được ban hành để bảo vệ cơ sở dữ liệu cá nhân, định danh, xác thực điện tử…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vẫn còn thấp vì “Đến thời điểm hiện nay vẫn còn tám bộ, 25 tỉnh có tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 dưới 10%, đây là con số rất báo động. Nếu không có cách làm mới sẽ không đạt được mục tiêu 30% trong năm 2020”.

Thời gian qua, Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện dịch vụ với hơn 14 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái nhưng tỉ lệ thực hiện trên số hồ sơ cũng mới chiếm gần 2% là con số được xem là còn thấp.

Thủ tướng đánh giá một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho chính phủ điện tử vẫn chậm được triển khai, đặc biệt là cơ sở dữ liệu về dân cư và đất đai cần tiếp tục thúc đẩy để hoàn thành. Ông yêu cầu “Dự kiến cơ sở dữ liệu về đất đai đến năm 2025 mới công bố là quá chậm... Không phải kéo dài hơn năm năm nữa mới có cơ sở dữ liệu về đất đai, trong khi đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để quản lý nhà nước, sử dụng nguồn lực”.

Dù đã đạt được những con số tích cực nhưng có lẽ còn khá nhiều người chưa rõ các dịch vụ công được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia khá hữu ích. Đó là dịch vụ công thứ 998 (dịch vụ đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp); dịch vụ công số 999 (dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động) và dịch vụ công thứ 1.000 (dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến)…

Dù phải đợi ít năm nữa nhiều dịch vụ công mới hoàn chỉnh và nhất là khi cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn chỉnh, nhưng từ bây giờ người dân đã hưởng lợi từ những cải cách thủ tục hành chính và nhất là Chính phủ điện tử. Điều dễ thấy nhất là khi đi làm hộ chiếu hay căn cước công dân, khá thuận tiện nhanh chóng và nếu cần có thể được giao tận nhà hay vào mạng kê khai thuế, đóng BHXH, BHYT mà không cần phải vất vả đợi chờ như trước.

Con đường để một Chính phủ điện tử hoàn tất có lẽ sẽ còn dài nhưng “ có đi mới thành đường” và sẽ thuận lợi khi người dân thấy lợi ích, cơ quan quản lý thấy thuận tiện.

Phan Nguyễn