Thừa Thiên – Huế “trải thảm đỏ” kêu gọi nhà đầu tư

(NTD) - Nhằm kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn vào Thừa Thiên – Huế, vừa qua UBND tỉnh này đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư so với quy định trước đây.

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND, quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trong đó bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi hấp dẫn các nhà đầu tư so với quy định trước đây.

Chân mây lăng cô
Nhà đầu tư khi rót vốn vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn so với trước. Ảnh:chanmaylangco.

Theo đó, các doanh nghiệp khi tham gia đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung quy định của pháp luật về thuế và đất đai; các dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành theo từng thời kỳ được hỗ trợ công trình giao thông ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp với quy hoạch được duyệt, quy mô đầu tư đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dự án của nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hỗ trợ 30% kinh phí đầu tư cụm công trình đầu mối nhà máy xử lý nước thải, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng.

Về hỗ trợ giải phóng mặt bằng và rà phá bom, mìn, vật nổ, các dự án thuộc danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành hàng năm được tỉnh hỗ trợ bằng cách ứng trước 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tối đa không quá 5 tỷ đồng/dự án, riêng đối với các dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp được hỗ trợ tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự án để chi trả cho công tác giải phóng mặt bằng. Phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại do nhà đầu tư tự bỏ vốn thực hiện và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. 

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế hỗ trợ 100% kinh phí rà phá bom, mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;... Ngoài ra, các doanh nghiệp còn được hỗ trợ xúc tiến đầu tư; khen thưởng đối với hoạt động môi giới đầu tư; hoàn trả kinh phí ứng trước của nhà đầu tư; các chính sách hỗ trợ khác.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2017 và thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 5/1/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

T.L