TP.HCM xin tự quyết các dự án có đất công xen cài

(CLCS - UBND TP.HCM đề nghị được giao quyền xử lý đối với các dự án nhà ở có phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch...

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan vừa ký văn bản 1225/UBND-ĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên đia bàn thành phố.

ĐLGL 4.
Nếu được thông qua, nhiều dự án trên địa bàn TP.HCM sẽ được gỡ vướng, thỊ trường bất động sản sẽ phục hồi và tăng trường trở lại. Ảnh:T.L

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị được giao quyền xử lý đối với các dự án nhà ở có phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất công) xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch... Cụ thể là cho phép TP.HCM giao chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện dự án theo quy hoạch đối với quỹ đất công có tổng diện tích dưới 1.000 m2. Với quỹ đất lớn hơn diện tích này, thành phố kiến nghị được phép cho hoán đổi với chủ đầu tư quỹ đất với diện tích tương đương, nằm ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao cho Nhà nước quản lý, sử dụng.

Về quy định chuyển tiếp đối với dự án chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho UBND thành phố được thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư các dự án theo Nghị định số 11 ngày 14/1/2013 của Chính phủ trong trường hợp dự án đã được thành phố cho phép giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở hoặc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất, không phải thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định tại Luật Nhà ở và Nghị định 99 ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Về dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch, để làm rõ trường hợp nhà đầu tư đề xuất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch có thuộc trường hợp thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi (TN&MT) trường có ý kiến hướng dẫn trường hợp các dự án có sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước cho thuê đất ngắn hạn trả tiền hàng năm cho đến khi thực hiện quy hoạch.

Về hướng xử lý đối với đất của các doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa, để làm rõ trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở đối với đất đang thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp cổ phần hóa có thuộc trường hợp được xem xét quyết định chủ trương đầu tư hay phải thực hiện thu hồi đất và đấu giá công khai theo chỉ đạo của Quốc hội tại Nghị quyết số 60 ngày 15/6/2018; Nghị quyết số 73 ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

UBND thành phố kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TN&MT, các bộ, ngành có liên quan sớm xem xét, có hướng dẫn xử lý đối với các khu đất do các doanh nghiệp đã được cổ phần hóa đang quản lý, sử dụng nay đề nghị quyết định chủ trương đầu tư để chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng sớm rà soát Nghị định 11/2013 để thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng dự án nhà ở nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ TN&MT có hướng dẫn, thống nhất việc thực hiện phê duyệt đánh giá tác động môi trường có phải là đầu mục hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án hay không.

Tấn Lợi