Từ ngày 12/10/2018: Nghiêm cấm cán bộ QLTT cản trở các hoạt động phát triển xã hội

(NTD) - Ngày 12/10 tới đây, Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc Bộ Công thương có hiệu lực.

Đồng thời, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Công thương xây dựng Đề án thành lập 19 cục QLTT liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trước tháng 12/2019.

1
Đông đảo cán bộ QLTT tham dự Hội nghị triển khai Quyết định 34/2018/QĐ-TTg. (Nguồn: Bộ Công thương).

Nghiêm trị những hành vi có dấu hiệu trục lợi

Tổng cục QLTT thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công thương quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

Như vậy, tổ chức Cục QLTT được nâng lên Tổng cục QLTT và người tiêu dùng trên cả nước sắp tới đây có quyền hy vọng quyền lợi của mình sẽ được pháp luật bảo vệ một cách triệt để và đầy đủ hơn.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai Quyết định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo: Mỗi cán bộ QLTT không chỉ là những công chức, viên chức giỏi nghiệp vụ, chuyên môn mà cần phải có những hiểu biết chung về phát triển kinh tế xã hội, những khung khổ pháp lý chung; phải có những phẩm chất của người cán bộ thực sự là chỗ dựa cho doanh nghiệp, người dân…

Bộ trưởng Bộ Công thương nhấn mạnh: Những hành vi cản trở hoạt động phát triển xã hội, trái với pháp luật là những hành vi nghiêm cấm đối với những cán bộ QLTT. Những hành vi có dấu hiệu trục lợi, cấu kết với những hành vi vi phạm pháp luật để dung dưỡng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại tiếp diễn cũng là những hành vi bị pháp luật nghiêm trị. Những hành vi tắc trách vì sự thiếu hiểu biết chuyên môn cũng là những hành vi không thể chấp nhận được và không thể dung dưỡng đối với lực lượng QLTT của tổ chức bộ máy Bộ Công thương. “Chúng tôi xác định trong tổ chức mới của Tổng cục QLTT, công tác về cán bộ, phẩm chất cán bộ là yêu cầu được quan tâm hàng đầu bảo đảm điều kiện tiền đề, giúp lực lượng QLTT hoàn thành trọng trách, sứ mệnh của mình.” - Bộ Trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ.

Tinh gọn bộ máy

Theo Đề án thành lập Tổng cục QLTT, Bộ Công thương sẽ tinh giản bộ máy. Cụ thể, tại Trung ương, sẽ tinh giản từ 11 đơn vị xuống còn 6 đơn vị (giảm 45,5%) từ ngày 12/10/2018.

Tại địa phương, lực lượng QLTT cấp tỉnh: Theo lộ trình đến hết năm 2019 sẽ tinh giản từ 63 đơn vị xuống còn 44 đơn vị thông qua phương án sắp xếp lại một số cục QLTT cấp tỉnh thành cục QLTT liên tỉnh. Theo đó, sắp xếp 38 cục QLTT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn 19 cục QLTT liên tỉnh. Đối với lực lượng QLTT cấp huyện sẽ tiến hành tinh giản tổ chức bộ máy theo lộ trình sắp xếp lại các đội QLTT cấp huyện thành các đội QLTT liên huyện theo mục tiêu giảm 305 đội, giảm 45% từ năm 2018-2020.

Anh Trinh

_NTD_So 165_iN_Page_10