VPBank xin ý kiến cổ đông để niêm yết cổ phiếu

(NTD) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa gửi văn bản tới các cổ đông có quyền biểu quyết phiếu lấy ý kiến về việc niêm yết cổ phiếu của ngân hàng.

Theo đó, VPBank đề nghị các cổ đông biểu quyết về hình thức đăng ký và niêm yết cổ phiếu VPBank tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD).

Việc niêm yết cổ phiếu VPBank trên thị trường chứng khoán sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với đăng ký giao dịch UPCoM, dù việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, ngân hàng muốn trình đại hội đồng cổ đông cả việc đăng ký giao dịch UPCoM, để có thể đăng ký giao dịch trước khi hoàn tất các thủ tục để niêm yết.

Chuẩn bị cho việc đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung, VPBank đã có thông báo chốt danh sách cổ đông vào 17h ngày 26/12/2016 để thực hiện đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPBank tại VSD.

Được biết, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của VPBank rất khả quan. Cụ thể, tổng tài sản của VPBank đạt gần 206.000 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm 2016; lợi nhuận trước thuế của VPBank đạt hơn 3.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2016 của VPBank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hồi đầu năm gồm: tổng tài sản 246.000 tỷ đồng, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá 188.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3%, lợi nhuận trước thuế 3.200 tỷ đồng.

Mai Trinh