Xử lý nghiêm DNNN chưa công bố thông tin

(NTD) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương xử lý trách nhiệm đối với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và người quản lý doanh nghiệp phớt lờ Nghị định 81, vi phạm quy định về công bố thông tin.

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, chỉ đạo về việc công bố thông tin của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện và chỉ đạo DNNN trực thuộc triển khai đầy đủ, đúng quy định về công bố thông tin tại Nghị định số 81 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chuyên mục riêng về công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng hoặc trang thông tin điện tử do Bộ, ngành, địa phương quản lý và đăng tải thông tin theo quy định của Nghị định số 81.

Phó Thủ tướng nêu rõ yêu cầu phải xử lý trách nhiệm đối với DNNN và người quản lý doanh nghiệp vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 81 và Nghị định số 50 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Việc xử phạt tiến hành song song với công khai nội dung xử lý trách nhiệm trên trang thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương và thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, công khai danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện công bố thông tin và định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 81.

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), đến ngày 31/12/2016, mới chỉ có 241/620 doanh nghiệp (chiếm 38,87% số doanh nghiệp) gửi báo cáo đến Bộ KH&ĐT, thực hiện công bố thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp.

 Sao Mai