Yêu cầu công bố giá sách giáo khoa lớp 1 trước ngày 15/2/2020

(NTD) - Bộ GD-ĐT vừa gửi công văn yêu cầu các nhà xuất bản và các sở GD-ĐT có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục, giáo viên, phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ để thực hiện chọn sách.

Theo đó, Bộ GD-ĐT triển khai phương án cung cấp sách giáo khoa lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo trước ngày 15/1/2020. Thông tin về giá sách sẽ giúp cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin về sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ môn học để thực hiện việc lựa chọn.

Đồng thời, bộ cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách. Việc công bố giá sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

a
Ảnh: Zing.vn

Những nội dung này cần được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch và hoàn thành trước khi thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Các sở GD-ĐT cần tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ. 

Công văn của Bộ GD-ĐT cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các các sở GD-ĐT cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo Bộ GD-ĐT để có biện pháp giải quyết.

Thu Thủy (t/h)