Bà Rịa – Vũng Tàu: Diện tích tối thiểu để tách thửa đất có thể chỉ 36m2

(NTD) - Đó là một trong số những nội dung tại dự thảo về việc quy định diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được tỉnh này lấy ý kiến rộng rãi.

Theo dự thảo thì diện tích tối thiểu và kích thước còn lại sau khi tách thửa đất (không bao gồm phần diện tích hành lang lộ giới, đường giao thông đã có quy hoạch) phải đảm bảo các điều kiện:

20160317064712-df58
Nhiều thay đổi trong dự thảo về quy định tách thửa đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Internet

Đối với đất ở đã xây dựng nhà ở:

Áp dụng tại địa bàn các phường có diện tích và kích thước thửa đất diện tích 40m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới ≥ 20 m; 36m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m;

Áp dụng tại địa bàn thị trấn, các xã và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất: 40 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m;

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở:

Áp dụng tại địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc đô thị và Trung tâm huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất: 60 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m; Áp dụng tại địa bàn các xã còn lại và khu vực khác của huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp:

Diện tích và kích thước thửa đất: 100 m2 và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m.

Đối với đất nông nghiệp: Diện tích 500m2.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đó.

N.Vũ