Bệnh viện Đà Nẵng được Quỹ Y tế Quốc tế Hàn Quốc viện trợ 600.000 USD

(NTD) - Quỹ Y tế Quốc tế Hàn Quốc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 600.000 USD cho TP Đà Nẵng triển khai dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của Bệnh viện Đà Nẵng tại Việt Nam”.

IMG_8334
Quỹ Y tế Quốc tế Hàn Quốc (KOFIH, thuộc Chính phủ Hàn Quốc) có thư thông báo cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 600.000 USD cho TP Đà Nẵng.

Ngày 3/3, Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng (Sở KH-ĐT Đà Nẵng) cho biết, hiện Sở KH-ĐT đang tiếp nhận dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của Bệnh viện Đà Nẵng tại Việt Nam” do Hàn Quốc tài trợ, nhằm tạo cơ sở triển khai thực hiện dự án.

Theo Sở KH-ĐT Đà Nẵng, dự án “Nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống quản lý thiết bị y tế của Bệnh viện Đà Nẵng tại Việt Nam” phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng và định hướng tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc.

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua KOFIH, tiếp nối dự án “Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và xạ trị”  nhằm hỗ trợ thiết lập hệ thống quản lý thiết bị y tế hiệu quả và bền vững tại Bệnh viện Đà Nẵng bằng cách cung cấp tư vấn quản lý, hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các kỹ sư y sinh học.

Việc triển khai dự án sẽ góp phần tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kỹ sư y sinh học tại Bệnh viện Đà Nẵng, đảm bảo tốt công tác vận hành, bảo trì và quản lý trang thiết bị y tế liên quan đến dự án “Trung tâm khu vực miền Trung về Y học hạt nhân và xạ trị”.

Thế Sơn