Bộ GD&ĐT phê duyệt thêm 7 cuốn sách giáo khoa lớp 1

(NTD) - Có thêm 7 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt để đưa vào lựa chọn trong thời gian tới.

Theo đó, cùng với 38 cuốn sách giáo khoa đã được phê duyệt trước đó, tổng số sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt là 45 cuốn, dành cho 9 môn học và hoạt động giáo dục. 

Cụ thể, 7 sách giáo khoa mới được phê duyệt gồm: 1 cuốn môn Tự nhiên xã hội, 3 cuốn môn Giáo dục thể chất, 2 cuốn dành cho Hoạt động trải nghiệm, 1 cuốn môn Tiếng Anh. 

Bộ GD&ĐT đã tổ chức 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 1. Ở lần thẩm định thứ nhất, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt cho phép sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

a
Ảnh minh họa

Trong 11 bản mẫu được đánh giá “không đạt” ở lần thẩm định thứ nhất, có 7 bản được tác giả chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của hội đồng thẩm định và nhà xuất bản gửi về Bộ GD&ĐT đề nghị thẩm định lần thứ hai. Một bản mẫu sách giáo khoa chưa kịp gửi thẩm định lần thứ nhất cũng được nhà xuất bản tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị thẩm định. 

Ở lần thẩm định thứ hai, Bộ GD&ĐTđã tiếp nhận 8 bản mẫu sách giáo khoa. Theo quy định, việc thẩm định lần thứ hai được tiến hành với quy trình như lần thứ nhất.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT đã thành lập hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa nhà giáo; cán bộ quản lý giáo dục; nhà khoa học có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục; đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan và có ít nhất 1/3 tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp học tương ứng. 

Sau 2 vòng thẩm định, Hội đồng thẩm định đã đánh giá “Đạt” đối với 7 trong số 8 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1. 

Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa đến các địa phương kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, cha mẹ học sinh tiếp cận thông tin để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Thu Thủy