Bộ Giáo dục - Đào tạo: Kết thúc năm học trước ngày 30/6

(NTD) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

a
Ngày kết thúc năm học 2019-2020 được Bộ GDĐT công bố điều chỉnh là trước 30/6/2020

Theo đó, có 4 mốc thời gian được điều chỉnh theo công bố là:

1. Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020

2. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020.

3. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020.

4. Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 - 26/7/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3/2020.

Căn cứ vào các mốc thời gian nêu trên, các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 và chuẩn bị năm học 2020-2021.

Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn trong tháng 3 thì phải căn cứ vào các mốc thời gian nói trên xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm chương trình, kịp thời gian kết thúc năm học và thi trung học phổ thông quốc gia của cả nước.

Thu Thủy tổng hợp