Bộ Giao thông vận tải sẽ thoái vốn tại ACV

(NTD) - Hiện nay, nhà nước đang nắm giữ trên 95% vốn điều lệ tại ACV và sẽ giảm tỷ lệ này xuống 75% theo đúng phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hiện giá bán chưa được công bố, thời hạn đưa ra cũng khá gấp, nhằm thúc đẩy quá trình bán cổ phần chiến lược. Dự kiến cổ phần bán cho đối tác chiến lược gồm cả cổ phần hiện hữu và cổ phần phát hành thêm.

ACV
Thời hạn bán cổ phần tại ACV cho đối tác chiến lược là ngày 31/3/2017. Nếu không thể hoàn tất việc bán cổ phần trong thời hạn trên, nhà nước sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư tiềm năng khác. Ảnh:Baomoi.

Theo đó, ACV (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam) dự kiến phát hành thêm 65,9 triệu cổ phiếu cộng với bán 382,7 triệu cổ phiếu hiện hữu thuộc sở hữu nhà nước cho ADP với thời gian hạn chế chuyển nhượng ít nhất là 10 năm. Sau khi các giao dịch này hoàn tất, cổ phần nhà nước sẽ giảm xuống còn 75,53% từ 95,396% và ADP (Tập đoàn Aéroports de Paris) sẽ sở hữu 20%.

Thời hạn bán cổ phần tại ACV cho đối tác chiến lược là ngày 31/3/2017. Nếu không thể hoàn tất việc bán cổ phần trong thời hạn trên, nhà nước sẽ bán cổ phần cho các nhà đầu tư tiềm năng khác. Tháng 3/2015, Bộ Giao thông Vận tải đã bắt đầu đàm phán với ADP nhưng do quá trình đàm phán đình trệ nên cho đến nay ADP vẫn chưa mua cổ phần ACV.

Mới đây, ACV đã công bố ước tính kết quả kinh doanh công ty mẹ năm 2016 với doanh thu thuần đạt 13.393 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, và lợi nhuận trước thuế đạt 4.079 tỷ đồng, tăng trưởng 58%. Tổng công ty ước tính phục vụ được 80,7 triệu lượt khách trong năm 2016, gồm 23,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 23%, và 57,2 triệu lượt khách nội địa.

Năm 2017, ACV đặt kế hoạch cho công ty mẹ là 14.153 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 6%, và 5.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 24%.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định, ACV là doanh nghiệp có tầm quan trọng rất lớn với vai trò là doanh nghiệp đang quản lý, khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không, sân bay. Hiện nay, nhà nước đang nắm giữ trên 95% vốn điều lệ tại ACV và sẽ giảm tỷ lệ này xuống 75% theo đúng phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đối với các trường hợp thoái vốn nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo ACV triển khai minh bạch, cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật về quản lý vốn nhà nước.

Khánh Chi