Bộ GTVT: Mở thầu thành công 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam

(CL&CS) - Tính đến thời điểm 17/9, 13/13 gói thầu thuộc 3 dự án Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã được mở thầu thành công và chuyển sang giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, mặc dù các điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia các gói thầu 3 dự án thành phần của cao tốc này ở mức cao, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, vẫn có hơn 50 doanh nghiệp xây lắp tham gia dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập.

3 cao tốc
Bộ GTVT phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu thi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam

Theo Bộ GTVT, ngày 4/9, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long và Ban QLDA 7 đã tổ chức công khai lễ mở thầu 13 gói thầu thuộc 3 dự án với sự tham gia giám sát của đại diện Cục Cảnh sát Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), Cục QLXD&CLCTGT,… Thời điểm này, có 10/13 gói thầu có từ 3 nhà thầu tham gia trở lên đủ điều kiện mở thầu. Còn lại, 3 gói thầu (Gói thầu XL01 thuộc dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết; gói thầu số 2-XL, gói số 3-XL thuộc dự án Phan Thiết - Dầu Giây) có ít hơn 3 nhà thầu. Do đó, để đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch trong công tác đấu thầu, Bộ đã chấp thuận gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 10 ngày đối với 3 gói thầu xây lắp trên (đến ngày 14/9).

Ngày 14/9, Ban QLDA 7 đã tổ chức mở thầu 1 gói thầu còn lại thuộc dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Ban QLDA Thăng Long cũng mở thầu 2 gói thầu còn lại thuộc dự án Phan Thiết - Dầu Giây.

Đại diện Bộ GTTVT cho biết, tính đến thời điểm này, 13/13 gói thầu thuộc 3 dự án Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã được mở thầu thành công và chuyển sang giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Về tiến độ, Bộ cho biết, trong 360 bộ hồ sơ mời thầu được phát hành, có 44 hồ sơ nộp dự thầu, trong đó 34 nhà thầu tham gia với tư cách là liên danh và 10 nhà thầu tham gia với tư cách độc lập. Có khoảng 50 doanh nghiệp xây lắp tham gia dự thầu với tư cách tham gia nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập.

Cụ thể, dự án Mai Sơn - QL45 (5 gói thầu) có 15 hồ sơ dự thầu (11 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách là nhà thầu liên danh; 4 hồ sơ dự thầu tham gia với tư cách nhà thầu độc lập).

Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết (4 gói thầu) có 16 hồ sơ dự thầu (13 hồ sơ dự thầu là nhà thầu liên danh; 3 hồ sơ là nhà thầu độc lập).

Dự án Phan Thiết - Dầu Giây (4 gói thầu) có 13 hồ sơ dự thầu (10 hồ sơ dự thầu là nhà thầu liên danh; 3 hồ sơ dự thầu là nhà thầu độc lập).

Bộ GTVT cho biết, hiện nay, các Ban QLDA đang tích cực đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo kết quả đánh giá chính xác, tuân thủ quy định; Cục QLXD&CLCTGT thực hiện theo dõi quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, phối hợp chặt chẽ với các Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ trong quá trình thẩm định để trình Bộ GTVT phê duyệt các bước đánh giá đáp ứng tiến độ khởi công 1 gói thầu/1 dự án vào cuối tháng 9/2020 theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT cũng đã chủ động có văn bản gửi Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đề nghị phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn đầu triển khai các dự án nhằm giám sát, ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án cao tốc Bắc-Nam phải là các dự án mẫu mực.

Chi Lê