Cần 300.000 tỷ đồng quy hoạch Đà Nẵng đến 2030

(CL&CS) - Theo nội dung đồ án quy hoạch, giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng cần hơn 232.000 tỷ đồng đầu tư. Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng cần thêm vốn đầu tư hơn 63.000 tỷ đồng. Tổng cộng, cần có gần 300.000 tỷ đồng để hiện thực hóa quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030.

Ngày 22/5, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ 14 (bất thường) khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại cuộc họp, nội dung quan trọng nhất để các đại biểu cho ý kiến là thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồ án do Liên danh Công ty Sakae Corporate và Công ty Surbana Jurong (Singapore) tư vấn.

DANANG
Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn 2020-2025 là quá lớn, chưa kể kinh tế suy giảm do dịch Covid-19, vấn đề thu ngân sách của cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng rất khó khăn. Ảnh:Tấn Lợi

Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết, Đồ án lần này có kế thừa quy hoạch 2013, có phạm vi điều chỉnh với quy mô tổng thể. Tầm nhìn và mục tiêu của đồ án căn cứ đúng tinh thần Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, xác định Đà Nẵng là đô thị lớn, văn minh, có bản sắc, phát triển bền vững và sử dụng đất tiết kiệm.

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng lưu ý các cấp thống nhất quan điểm: Đây là đồ án quy hoạch chung, chỉ thể hiện những vấn đề chung. Những nội dung chi tiết sẽ cụ thể hóa khi lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị. Đà Nẵng cần có quy định cụ thể để quản lý đồ án quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất.

Theo đồ án, giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng cần hơn 232.000 tỷ đồng đầu tư. Giai đoạn 2025-2030, Đà Nẵng cần thêm vốn đầu tư hơn 63.000 tỷ đồng. Tổng cộng, cần có gần 300.000 tỷ đồng để hiện thực hóa quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030.

Các đại biểu cho rằng, nguồn vốn đầu tư cho giai đoạn 2020-2025 là quá lớn, đặc biệt là trong giai đoạn suy giảm kinh tế do dịch Covid-19, vấn đề thu ngân sách của cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng rất khó khăn. Đề nghị thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư, để các nhà đầu tư tham gia vào quá trình thực hiện đồ án. Đà Nẵng sẽ phải huy động, khơi thông nguồn vốn đầu tư từ xã hội, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phần vốn đầu tư công từ ngân sách Trung ương và địa phương chỉ mang tính định hướng.

Tấn Lợi