Công bố thông tin không đúng hạn, không đầy đủ, TTC Hospitality bị xử phạt

(NTD) - Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt 70 triệu đồng đối với CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) vì công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, TTC Hospitality công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đối với Nghị quyết HĐQT số 28A/2016/NQ-HĐQT ngày 2/12/2016 về việc mua phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Chè Bảo Ngọc và Nghị quyết HĐQT số 08A/2017/NQ-HĐQT ngày 27/3/2017 về việc mua phần vốn góp của CTCP Du lịch Thắng Lợi.

Ngoài ra, trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 và 2017, công ty không trình bày các tổ chức có liên quan của người nội bộ. Trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 không có nội dung về giao dịch với bên liên quan theo Phụ lục số 5 ban hành kèm Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

TTC Tourist
Khách sạn TTC Hotel Premium Michelia (Nha Trang, Khánh Hòa) của TTC Hospitality

Hiện nay, TTC Hospitality là một thành viên của CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTC Group) với tỷ lệ sở hữu là 39,27%. Một thành viên thuộc hệ thống của TTC Group là Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai đang sở hữu 8,76%. Các cổ đông khác sở hữu 51,97% vốn điều lệ của công ty.

Quý 2/2014, TTC Group đầu tư vào CTCP Du lịch Golf Việt Nam (tiền thân của TTC Hospitality) khi CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện thoái vốn tại đây.

Đến quý 2/2017, công ty tăng vốn điều lệ từ 130 tỷ đồng lên 752 tỷ đồng bằng việc huy động 622 tỷ đồng từ cổ đông để mua cổ phần chi phối tại CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng, CTCP Du lịch Thắng Lợi, CTCP Du lịch Thanh Bình và CTCP Du lịch Bến Tre.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã thông qua việc phát hành 4.513.518 cổ phiếu để hoán đổi 5.015.020 cổ phiếu của CTCP Du lịch Thắng Lợi (DLTL) theo tỷ lệ 1:0,9 để công ty sở hữu 100% vốn điều lệ của DLTL. Được biết, công ty đang sở hữu 82,32% vốn điều lệ của DLTL.

Trong 6 tháng đầu năm nay, TTC Hospitality đạt 480 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 59 tỷ đồng. Đóng cửa ngày 5/9, cổ phiếu VNG của công ty đạt 17.250 đồng, tăng 7,1% so với đầu năm 2018.

 Nguyễn Như