Đà Nẵng: Bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 5-5-2020

(CLCS) - Ngày 18-4, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành quyết định quy định giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Bảng giá đất này có hiệu lực kể từ ngày 5-5-2020 thay cho bảng giá đất tại quyết định 06 năm 2019

71650887_2412625772186346_5557773339851751424_o 2
Bảng giá đất mới tại Đà Nẵng có hiệu lực từ ngày 5-5-2020

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng quy định giá đất ở, giá đất thương mại - dịch vụ, giá đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp ở 2.372 tuyến đường đô thị đã đặt tên, giá đất ở cao nhất tại Đà Nẵng là 98,8 triệu đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 79 triệu đồng/m2. Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Đà Nẵng cao nhất là hơn 59,2 triệu đồng/m2.

Bảng giá đất lần này có thay đổi, bổ sung so với Quyết định 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND TP Đà Nẵng do có một số nhầm lẫn, không phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, bảng giá đất mới cũng bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên, điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh so với mức quy định tại Quyết định 06.

UBND thành phố quy định trước ngày 5-5-2020, các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ nhà, đất hợp lệ để thực hiện các khoản thu tài chính từ đất đai theo quy định tại khoản 1, Điều 107 của Luật Đất đai 2013 và đã được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, áp dụng theo bảng giá các loại đất quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20-12-2016 và Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố.

Thế Sơn