Đà Nẵng: Chi hơn 38 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19

(CL&CS) - Ngày 16/7, HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng kinh phí 38,327 tỷ đồng.

beauty_1594637541441
 HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 

Trong thời gian qua, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Vì vậy để giảm bớt khó khăn cho người dân do ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, tạo điều kiện cho HS các cấp học tiếp tục đến trường, UBND TP Đà Nẵng trình HĐND TP xem xét hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và HS THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng đã có Tờ trình 4126/TTr-UBND (ngày 26/6) trình HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 15 ban hành Nghị quyết về giữ nguyên mức thu mức học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc TP Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tnăm học 2019 - 2020 như mức thu năm học 2019 – 2020 đã được quy định tại Nghị quyết 239/2019/NQ-HĐND (ngày 11/7/2019) của HĐND TP.

IMG_3493
 Đà Nẵng chi hơn 38 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19

Cụ thể, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 do HĐND TP Đà Nẵng quy định. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập và ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc: Hỗ trợ trong 4 tháng học kỳ 1 (tháng 9, 10, 11, 12 năm 2020) của năm học 2020-2021.Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và TP Đà Nẵng được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2020 – 2021. Không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT được miễn học phí theo chính sách của Trung ương và TP..

Tổng kinh phí hỗ trợ học phí là 38,327 tỷ đồng từ nguồn nguồn ngân sách TP Đà Nẵng năm 2020.

Thế Sơn