Gần 7.500 tài khoản đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia

(NTD) - Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, có gần 7.500 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, từ ngày 09/12 đến ngày 12/12/2019, đã có 7.476 tài khoản của công dân, doanh nghiệp đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia; có 1.804 hồ sơ trực tuyến được gửi từ cổng dịch vụ công quốc gia, chiếm 23,3% tổng số hồ sơ tiếp nhận của 8 nhóm dịch vụ, trong đó có 1.131/1.804 hồ sơ đã được tiếp nhận và phản hồi trạng thái (926 hồ sơ đổi giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe quốc tế; 581 hồ sơ cấp mới điện hạ áp, trung áp; 213 hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại, trong đó có 03/213 hồ sơ gửi cùng một lúc thủ tục này để giải quyết tại 63 địa phương,…).

a
Ảnh: internet

Để đảm bảo quá trình vận hành cổng dịch vụ công quốc gia hiệu quả trong giai đoạn này theo đúng cam kết đã được ký kết giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tại lễ khai trương, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 11365/VPCP-KSTT đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty, công ty tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Cụ thể, các Bộ, ngành, địa phương và tập đoàn điện lực Việt Nam thực hiện quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://csdl.dichvucong.gov.vn và https://pakn.dichvucong.gov.vn.

Bộ, ngành thực hiện quản lý, vận hành hệ thống bộ câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính tại địa chỉ: https://quantri.dichvucong.gov.vn.

Thu Thủy tổng hợp