Giá xăng dầu giảm 157 đồng/lít từ 15h ngày 29/2

(NTD) – Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h ngày 29/2. Giá xăng E5RON92: giảm 157 đồng/lít xuống không cao hơn 18.346 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 253 đồng/lít xuống không cao hơn 19.127 đồng/lít.

Ngày 29/2, Liên bộ Tài chính – Công thương công bố giảm giá xăng. Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

Giá xăng E5RON92: giảm 157 đồng/lít xuống không cao hơn 18.346 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 253 đồng/lít xuống không cao hơn 19.127 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S: giảm 390 đồng/lít xuống không cao hơn 14.785 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 278 đồng/lít xuống không cao hơn 13.676 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S là sản phẩm đặc biệt không theo xu hướng khi tăng 102 đồng/kg lên không cao hơn 11.754 đồng/kg.

xang dau
Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h ngày 29/2

Giá xăng trong nước giảm khi nình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/02/2020 có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm (như biểu đồ dưới), cụ thể: 62,223 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,910 USD/thùng, tương đương -1,44% so với kỳ trước); 64,185 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,765 USD/thùng, tương đương -1,18% so với kỳ trước); 63,752 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,464 USD/thùng, tương đương -3,72% so với kỳ trước); 62,488 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,767 USD/thùng, tương đương -2,75% so với kỳ trước); 302,458 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 11,93 USD/tấn, tương đương -4,12% so với kỳ trước).

Để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, trích lập và chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức phù hợp, đồng thời vẫn bảo đảm có sự giảm giá ở hầu hết các mặt hàng phục vụ người tiêu dùng ở mức từ 157-390 đồng/lít, hạn chế mức tăng giá đối với dầu mazut nhằm bình ổn thị trường hàng hóa, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trong việc phối hợp điều hành giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý nhằm giảm bớt khó khăn cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020 Quốc hội giao, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính đã thực hiện phương án trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với dầu mazut để hạn chế mức tăng giá; Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường.

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít; dầu hỏa và dầu diesel ở mức 700 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 100 đồng/kg.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Chi sử dụng Quỹ BOG ở mức 100 đồng/kg đối với mặt hàng dầu mazut.

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 29 tháng 02 năm 2020.

Hà Phương