Hoàn thành bồi thường hỗ trợ tái định cư tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương trong tháng 6/2020

(NTD) - Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư của tuyến metro Bến Thành – Tham Lương chậm nhất vào tháng 6/2020.

Ngày 25/12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết, tuyến đường sắt đô thị số 2, Bến Thành - Tham Lương, về công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị chủ động phối hợp làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sớm có ý kiến thống nhất về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trong kế hoạch tái định cư cập nhật. Trên cơ sở ý kiến của ADB, khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố trình UBND thành phố xem xét, thông qua.

Metro 1
Nhà ga trên cao tuyến Metro số 1. Ảnh: Quốc Hùng

Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương xây dựng báo cáo, kịch bản và chương trình hội nghị quán triệt triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến tổ chức sau Tết Nguyên đán năm 2020; báo cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang và UBND thành phố trong tháng 1/2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đôn đốc UBND các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú và các đơn vị tư vấn thẩm định giá khẩn trương rà soát giá T2 của dự án, đảm bảo tiến độ trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố.

UBND các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú khẩn trương báo cáo UBND thành phố phương án xử lý các vấn đề phát sinh trong tháng 12/2019. Đồng thời, giao UBND các quận xây dựng phương án chi tiết tổ chức chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, đảm bảo hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm nhất vào tháng 6/2020 theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Riêng đối với quận 3, giao Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố chủ trì, phối hợp với quận 3, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo UBND thành phố.

Phổ Anh