HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát cổ phiếu TTF

(CL&CS) - Mặc dù 6 tháng đầu năm nay kinh doanh có lãi nhưng CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành vẫn còn lỗ lũy kế tương đương 95% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Go Truong Thanh
Tại thời điểm 30/6/2020, Gỗ Trường Thành lỗ lũy kế 2.966 tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu 557 tỷ đồng

Được biết, ngày 24/4/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định chuyển cổ phiếu TTF của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Gỗ Trường Thành) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 6/5/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Ngày 29/8/2020, HOSE nhận được báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 của Gỗ Trường Thành. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là 53,2 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2020 là -2.966 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020, Gỗ Trường Thành đạt 559 tỷ đồng doanh thu, tăng 86,6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã có lãi gộp 192 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tiêu này âm 166 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 53,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước khi lỗ 311 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2020, Gỗ Trường Thành có vốn điều lệ 3.112 tỷ đồng, lỗ lũy kế 2.966 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu âm 559 tỷ đồng. Công ty xảy ra hiện tượng vốn chủ sở âm mặc dù lỗ lũy kế chỉ mới bằng 95% vốn điều lệ đến từ nguyên nhân thặng vốn cổ phần bị âm 557 tỷ đồng do phát phát hành 96,59 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu với CTCP Sứ Thiên Thanh.

Năm 2017, Sứ Thiên Thanh có vốn điều lệ 117,65 tỷ đồng, doanh thu đạt 159 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 752 triệu đồng. Sứ Thiên Thanh có khoản lỗ lũy kế 50 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chỉ đạt 56 tỷ đồng. Thế nhưng màn “niêm yết cửa sau” của Sứ Thiên Thanh thông qua Gỗ Trường Thành được xác định tỷ lệ hoán đổi 1:8,21 (1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh nhận 8,21 cổ phiếu TTF).

Tại thời điểm hoán đổi, cổ phiếu Sứ Thiên Thanh được định giá 30.600 đồng/cổ phiếu, còn TTF có giá 3.747 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa của Gỗ Trường Thành chỉ đạt 804 tỷ đồng còn Sứ Thiên Thanh đạt 362 tỷ đồng.

Chính việc phát hành 96,59 triệu cổ phiếu TTF có giá 3.747 đồng/cổ phiếu khiến thặng dư vốn cổ phần của Gỗ Trường Thành bị âm 557 tỷ đồng.

 Nguyễn Như