IFC hiến kế giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng tại Việt Nam

(NTD) - Dịch vụ tài chính là một trong những yếu tố thiết yếu để cải thiện khả năng cạnh tranh của các chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Đó là nhận định của ông Christopher Wohlert, thành viên Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) tại hội nghị thường niên lần thứ tư về tài trợ chuỗi cung ứng ở châu Á - Thái Bình Dương do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) cùng ABAC và sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức vào 11/11 tại TP.HCM.

ifc 9
Hội nghị thường niên lần thứ tư về tài trợ chuỗi cung ứng ở châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức vào 11/11 tại TP.HCM

Kim ngạch ngoại thương của Việt Nam đã tăng lên trong những năm gần đây, với các hiệp định thương mại tự do đang mở ra cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, việc thiếu vốn lưu động và các dịch vụ ngân hàng tài trợ giao dịch như tài trợ chuỗi cung ứng đã phần nào ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các đơn đặt hàng lớn hoặc phát triển mối quan hệ mới với các đối tác trong chuỗi giá trị.

Khi không có giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng, các nhà cung cấp và phân phối khó có thể tối ưu hóa quản lý vốn lưu động bằng cách chuyển đổi các khoản phải thu và hàng tồn kho thành tiền mặt và tiếp cận tín dụng với chi phí thấp hơn.

Theo thống kê của Hệ thống Quốc gia Đăng ký Giao dịch Đảm bảo, số lượng các đăng ký giao dịch đảm bảo bằng các khoản phải thu và hàng tồn kho chỉ chiếm khoảng 30% tổng số các đăng ký giao dịch bảo đảm tại Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với các thị trường phát triển hơn.

Ông Christopher Wohlert cho biết: Các dịch vụ tài trợ chuỗi cung ứng không chỉ giúp các nhà cung cấp và phân phối tăng vốn lưu động, mà còn cho phép họ thực hiện nhiều giao dịch ghi sổ hơn nữa, do đó có lợi thế thu hút các nhà thu mua toàn cầu hơn.

“Mở rộng tài trợ chuỗi cung ứng là một giải pháp hữu ích, không chỉ giúp các thành viên trong chuỗi cải thiện khả năng cạnh tranh, thu được lợi ích tối đa mà còn tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng kiểm soát được dòng tiền, làm cơ sở mở rộng tín dụng đối với khách hàng tham gia chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, hiện nay việc tài trợ chuỗi cung ứng còn gặp khó khăn do số liệu, hệ thống thông tin tài chính của doanh nghiệp thiếu minh bạch, năng lực quản trị doanh nghiệp còn hạn chế khi tham gia các chuỗi cung ứng, nhất là các chuỗi cung ứng toàn cầu; cũng như chưa có một hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên sâu về khách hàng và sàn giao dịch điện tử cho tài trợ chuỗi cung ứng,” bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết.

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: “Trong một nền kinh tế định hướng xuất khẩu như Việt Nam, sự sẵn có của các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng sẽ giúp các nhà sản xuất và xuất khẩu trong nước tăng cường mối liên kết với các chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, hiện rất ít tổ chức tài chính ở Việt Nam cung cấp dịch vụ tài trợ chuỗi cung ứng hiện đại với quy mô lớn - đây được coi như một cơ hội bị bỏ lỡ cho cả các nhà cung cấp dịch vụ tài chính lẫn các doanh nghiệp. Trước tình hình này, IFC cam kết hỗ trợ cho các bên tham gia chuỗi cung ứng của Việt Nam phát triển và đa dạng hóa hơn nữa thị trường tài trợ chuỗi cung ứng”.

Trí Nguyễn