Khi nào Hiệp định EVFTA có hiệu lực?

(CL&CS) - Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức thông báo Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), ký kết ngày 30/6/2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

Ngày 30/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức thông báo Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA), ký kết ngày 30/6/2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới.

XK hạt điều 1
Sau ngày 1/8, hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU, EVFTA cũng sẽ loại bỏ 71% thuế, phần còn lại sẽ được loại bỏ trong khoảng thời gian 7 năm.

Sau ngày 1/8, EVFTA sẽ loại bỏ 65% thuế đối với hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam, phần còn lại sẽ được loại bỏ dần trong khoảng thời gian 10 năm. Ngược lại, đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU, EVFTA cũng sẽ loại bỏ 71% thuế, phần còn lại sẽ được loại bỏ trong khoảng thời gian 7 năm.

Ngoài ra, Việt Nam - EU còn có những điều khoản quan trọng thỏa thuận về bảo hộ sở hữu trí tuệ, quyền của người lao động và phát triển bền vững.

EVFTA còn bao gồm những cam kết về thực hiện các tiêu chuẩn cốt lõi của Tổ chức Lao động quốc tế cũng như các công ước của Liên hợp quốc, như liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu hay bảo vệ đa dạng sinh học.

Chi Lê