Kido chi 205 tỷ đồng trả cổ tức năm 2018

(NTD) - CTCP Tập đoàn Kido thông báo sẽ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền vào ngày 13/12 tới. Với tỷ lệ cổ tức 10%, Kido sẽ chi 205 tỷ đồng để chi trả cho cổ đông.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là 29/11. Năm 2019, Kido lên kế hoạch cổ tức 12% bằng tiền. Những năm gần đây, Kido luôn duy trì mức cổ tức tối thiểu 10%/năm. Đặc biệt năm 2015, công ty đã chi đến 4.700 tỷ đồng để trả cổ tức đặc biệt với tỷ lệ lên tới 200% (20.000 đồng/cổ phiếu).

KDC
Tỷ lệ cổ tức (%) bằng tiền đã được Kido chi trả hàng năm

Trong 9 tháng đầu năm, theo báo cáo công ty mẹ, Kido đạt 870 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 651,7% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế âm 16 tỷ đồng trong khi con số này năm ngoái là âm 37 tỷ đồng.

Theo báo cáo hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm nay, Kido đạt 5.080 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 107,9% lên 226 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu và lợi nhuận đạt được lần lượt 61% và 75% kế hoạch năm nay.

Hiện nay, Kido đang nắm giữ cổ phiếu chi phối tại nhiều tổ chức đang niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán như: 65% tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF), 75,44% tại CTCP Dầu thực vật Tường An (Tường An), 51% tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex).

Trong 9 tháng đầu năm nay, KDF đạt 1.190 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt tăng 10% và 238% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Tường An, doanh thu giảm 15% so với cùng kỳ còn 2.724 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 47% lên 101 tỷ đồng do biên lợi nhuận tăng mạnh từ 12% lên 15,3.

Vocarimex đạt 1.838 tỷ đồng doanh thu và 136 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 44% và 33% so với cùng năm trước.

Trí Nguyễn