Lạng Sơn: Đề nghị kỷ luật một số tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm đất đai

(NTD) – Vừa qua, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và quản lý đất đai giai đoạn 1/1/2010- 31/12/2017.

TTCP yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn tập trung thực hiện nghiêm kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Trong đó chú ý đến việc thu hồi số tiền sai phạm cũng như tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

lạng sơn
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chỉ đạo tại buổi công bố kết luận thanh tra 

Đặc biệt, trong việc xử lý về đất đai, UBND tỉnh Lạng Sơn phải làm đúng theo quy định pháp luật và các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng đồng ý. Nếu có vướng mắc phải xin ý kiến của các cơ quan Trung ương.

Trước đó, TTCP đã phát hiện Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ chủ trì thực hiện tiếp công dân 12/96 kỳ (12%); Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình là 61/182 kỳ (33,5%), Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng 74/138 kỳ (53,6%), Chủ tịch UBND huyện Bình Gia 16/59 kỳ (27%), Chủ tịch UBND huyện Tràng Định 41/146 kỳ (28%), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ có 1/56 kỳ (0,17%).

TTCP đã kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các sở, ngành không thực hiện tiếp công dân đầy đủ giai đoạn 2010-2017; đặc biệt Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn không thực hiện tiếp công dân định kỳ tại 22 kỳ.

Ngoài ra, TTCP chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng đất tại các dự án như Dự án khu đô thị mới Phú Lộc, Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I (thành phố Lạng Sơn), Dự án N20 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố Shop-House, Dự án tiểu khu tái định cư khối 2 Vĩnh Trại (thành phố Lạng Sơn)… Đặc biệt, tại Dự án khu đô thị mới Phú Lộc, UBND tỉnh Lạng Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Không chấp hành các quy định của pháp luật để triển khai nên việc tổ chức thực hiện có sai phạm; Không lập báo cáo xin phép đầu tư để lấy ý kiến bằng văn bản của bộ quản lý ngành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư là trái với quy định…

TTCP kiến nghị Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp không đủ điều kiện được giao đất tái định cư. Nếu phát hiện có tiêu cực, vụ lợi, lợi dụng chức vụ quyền hạn để được giao đất tái định cư, không phải người bị thu hồi đất thì phải có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tính toán lại diện tích quỹ đất 12% khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và việc nhà đầu tư được giao thực hiện các công trình công cộng để đối trừ; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành các thời kỳ liên quan đến sai phạm để có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cho biết, UBND tỉnh sẽ nghiêm túc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ.

  Hồng Liên