Lợi nhuận của ABBank “bốc hơi” 89 tỷ đồng sau kiểm toán

(NTD) - Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đã giảm 89 tỷ đồng sau khi đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Errnst & Young Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019.

Theo đó, lợi nhuận sau kiểm toán bán niên 2019 đã giảm 89 tỷ đồng, từ 525,6 tỷ đồng xuống còn 436,5 tỷ đồng do ghi nhận thêm thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính của 6 tháng 2019. Thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25,2 tỷ đồng trước kiểm toán lên gần 114,5 tỷ đồng sau kiểm toán.

ABBank
Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 của ABBank và SeABank đều giảm mạnh so với báo cáo tự lập của hai ngân hàng này. Nguyên nhân do tăng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo báo cáo bán niên 2019, tổng thu nhập của ABBank đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 7,5% và còn 436,6 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6, ngân hàng có 59.836 tỷ đồng tiền gửi từ khách hàng, giảm 3,9% so với đầu năm; cho vay khách hàng cũng giảm 5%, đạt 49.565 tỷ đồng.

Năm 2019, ABBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng tăng 17% và huy động vốn tăng 50% nhưng cả 2 chỉ tiêu này đều giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm nay và mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2019 trở nên khó khả thi.

Hiện nay, cổ đông lớn của ngân hàng này là Malayan Banking Berhad (Maybank) sở hữu 20%, CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội sở hữu 12,99%, IFC thuộc World Bank sở hữu 10%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu 8,67%.

Một ngân hàng khác cũng có lợi nhuận “bốc hơi” sau kiểm toán bán niên 2019 là Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) do tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ 32,5 tỷ đồng trước kiểm toán lên 88 tỷ đồng sau kiểm toán. Điều này đã khiến lợi nhuận sau thuế đã giảm 15%, tương đương 56 tỷ đồng và chỉ còn 321 tỷ đồng sau soát xét.

 Trí Nguyễn