Năm 2020: 38 doanh nghiệp tại TP.HCM thực hiện cổ phần hóa

(NTD) - Trong danh mục 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt, TP.HCM có đến 38 doanh nghiệp với nhiều “ông lớn” như: Satra, Saigontourist, Resco, CNS, BenthanhGroup, Samco…

Theo đó, Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại: Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Saigoncons), Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), Tổng công ty Bến Thành (BenthanhGroup), Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco), Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco), Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (SCPC), Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS), Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Cong ich
TP.HCM thực hiện cổ phần hóa 38 công ty. Nguồn: Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán, đơn vị tính (tỷ đồng).

Ngoài các tổng công ty trên, các công ty sau cũng được Nhà nước nắm giữ từ 50% đến dưới 65% vốn điều lệ: Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM (HCPA), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM (Citenco), Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM (UDC), Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn (Sapharco), Công ty TNHH MTV 27/7 và 22 Công ty Dịch vụ công ích tại 22 quận, huyện.

Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tổng công ty Công nghiệp In bao bì Liksin.

Trong các doanh nghiệp trên, Satra có vốn điều lệ lớn nhất 8.660 tỷ đồng, kế đó là Saigontourist (7.018 tỷ đồng), Resco (3.509 tỷ đồng).

SJC là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất trong năm 2018 là 20.871 tỷ đồng, Satra (8.152 tỷ đồng), Samco (4.598 tỷ đồng), Sapharco (4.206 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 cao nhất thuộc về Satra với 3.016 tỷ đồng, Saigontourist (952 tỷ đồng, Samco (515 tỷ đồng), Resco (424 tỷ đồng).

Trí Nguyễn