Nam A Bank được cấp mã chứng khoán NAB để giao dịch trên UPCoM

(CL&CS) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa cấp mã cổ phiếu NAB cho Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank). Hiện nay, ngân hàng này đang gấp rút cho kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM ngay trong năm 2020.

Trong những tháng cuối năm 2020, tất cả các ngân hàng phải đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán, hạn chót là 31/12/2020. Bởi vì đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” của Chính phủ nêu rõ: Thực hiện việc niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần theo hướng đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức.

Do thời gian chỉ còn hơn 3 tháng và tiêu chuẩn niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cao nên các ngân hàng chọn thị trường UPCoM để đưa cổ phiếu lên sàn.

Nam A Bank 1
Đến thời điểm 30/6/2020, Nam A Bank có 3.326 cán bộ nhân viên, tăng 342 người so với đầu năm.

Nhiều năm qua, Nam A Bank mong muốn niêm yết cổ phiếu tại HOSE nhưng mới đây ngân hàng này xin đăng ký giao dịch tại UPCoM. Ngày 7/9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp phép Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Nam A Bank với số lượng 389.005.328 cổ phiếu.

Ngày 1/9/2020 vừa qua, Nam A Bank thông báo đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán riêng lẻ. Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ 3.890 tỷ đồng lên 4.564 tỷ đồng.

Được biết, trong đợt phát hành tăng vốn vừa qua, Nam A Bank chào bán 43.924.788 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 11,29%; 16.767.471 cổ phiếu ESOP và 50.302.413 cổ phiếu phát hành riêng lẻ đều với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, trước đợt phát hành này, cổ đông lớn của Nam A Bank gồm Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương sở hữu 14,156% và ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch HĐQT Nam A Bank) sở hữu 5%. Bên cạnh đó, các cổ đông cá nhân sở hữu cổ phiếu NAB với số lượng lớn gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Vân (4,997%), ông Nguyễn Chấn (4,827%), ông Nguyễn Quốc Mỹ (4,28%). Đây là những cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn.

Hiện nay, ngân hàng này hiện diện khắp cả nước với 1 trung tâm kinh doanh, 28 chi nhánh, 74 phòng giao dịch và 1 công ty trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Nam A Bank đạt 201 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 21% kế hoạch năm nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/6/2020, Nam A Bank có 83.068 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng, tăng 17,4% so với đầu năm nay và 77.006 tỷ đồng cho vay khách hàng, tăng 14%. Tỷ lệ nợ xấu đạt 2,93%, tăng 0,96 điểm cơ bản phần trăm so với đầu năm.

 Nguyễn Như