Nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam

(NTD) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam với mục tiêu xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

Chương trình Sức khỏe Việt Nam là một chương trình tổng thể nhằm kết nối các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh vực liên quan để tập trung thực hiện các mục tiêu ưu tiên về sức khỏe.

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc từ năm 2018 đến năm 2030. Từ năm 2031 trở đi, căn cứ thực trạng, nhu cầu và kết quả thực hiện của Chương trình đã triển khai để xác định mục tiêu và các lĩnh vực ưu tiên tiếp theo của Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là toàn dân, trong đó có nhóm đối tượng được ưu tiên xác định theo từng lĩnh vực cụ thể.

tre-em
Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2030, Chương trình Sức khỏe Việt Nam tập trung vào 11 lĩnh vực chia làm 3 nhóm:

Thứ nhất, nâng cao sức khỏe: 1- bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, 2- tăng cường vận động thể lực.

Thứ hai, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh: 3- chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh, 4- phòng chống tác hại của thuốc lá, 5- phòng chống tác hại của rượu, bia, 6- vệ sinh môi trường, 7- an toàn thực phẩm.

Thứ ba, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật: 8- phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm, 9- chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng, 10- chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 11- chăm sóc sức khỏe người lao động.

Chương trình đưa ra 6 giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Giải pháp về quản lý chỉ đạo, thực thi chính sách và phối hợp liên ngành; giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ; giải pháp về truyền thông vận động xã hội; giải pháp về nguồn lực; giải pháp về hợp tác quốc tế; giải pháp về theo dõi, giám sát và đánh giá.

Trong đó, giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ, đảo đảm dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc dinh dưỡng cho 1000 ngày vàng đầu đời bao gồm: thực hiện chăm sóc và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trước, trong và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu; bổ sung hợp lý cho trẻ dưới 2 tuổi; định kỳ theo dõi tăng trưởng và phát triển của trẻ.

Bảo Linh