Ngân hàng Bản Việt lên sàn

(NTD) - 317,1 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ niêm yết trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho 317,1 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) theo hình thức ghi sổ.

Viet Capital Bank được cấp mã chứng khoán BVB. VSD bắt đầu nhận lưu ký 317,1 triệu cổ phiếu BVB từ ngày 16/9.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã xoát sét của Viet Capital Bank cho biết 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng, thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 23% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ở mức 38 tỷ đồng, giảm 21%.

6 tháng đầu năm 2019, tổng tài sản của ngân hàng đạt 47.073 tỷ đồng, tăng 1,1% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức 31.417 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm, huy động vốn khách hàng đạt 34.278 tỷ đồng, tăng 2,3%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Viet Capital Bank đã thông qua phương án đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM trong năm nay. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 ở mức 205 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với thực hiện trong năm 2018. Tổng vốn huy động tính đến cuối năm nay dự kiến tăng 24% lên 52.649 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 15% đạt 35.018 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu phấn đấu ở dưới 2%.

 Vy Vy